rzeczoznawca pojazdowy i maszynowy


Idź do treści

Wycena nieruchomosci i majatku

Wycena nieruchomości sporządzana jest w formie operatu szacunkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi :

* Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 ( Dz.U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r.)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. W sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego(Dz.U. nr 207 , poz.2109
* Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych

Wykonuję wycenę nieruchomości :

* Lokalowych
* Budynkowych
* Gruntowych / zabudowanych i niezabudowanych
* Rolnych , Leśnych
* Maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

Wycenę nieruchomości sporządzam dla potrzeb :

* Ustalenia ceny kupna-sprzedaży
* Zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
* Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
* Ubezpieczeń majątkowych
* Ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
* Obliczenia opłaty adiacenckiej
* Obliczenia opłaty planistycznej

WYCENA NIERUCHOMOŚCI , DOMÓW , DZIAŁEK : tel. 601 827 637Powrót do treści | Wróć do menu głównego