rzeczoznawca pojazdowy i maszynowy


Idź do treści

Odstepstwo od Warunkow Technicznych pojazdu

W przypadku rejestracji pojazdów , których parametry techniczne nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury konieczne jest wystąpienie do właścicwego Ministra o udzielenie zgody na odstąpienie od warunków technicznych dla indywidualnego pojazdu zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Przeprowadzamy wszystkie formalności związane z uzyskaniem takiego odstępstwa na rejestację pojazdu niespełniającego warunków technicznych
określonych w Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury.

tel. 601 205260


Powrót do treści | Wróć do menu głównego